ecoma.am
www.ecoma.amnuaca.am/
www.logicon.am
www.armhotels.am
www.smednc.am
Դասացուցակ 2015-2016 ուս. տարի, I կիսամյակ -
Տիտղոսաթերթիկ (ԿՈՒՐՍԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՇՎԵԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ) -
Օրացուցային պլան
Դասընթացի / մոդուլի որակի գնահատման օրինակելի հարցաթերթեր


  Երևանի Ճարտարապետության և Շինարարության Պետական Համալսարանի Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման («ԷԻԿ») ամբիոնը հանդիսանում է գիտաուսումնական կենտրոն, որտեղ թողարկվում են բարձր որակավորմամբ մասնագետներ:

 Ամբիոնը համալրված է բարձր որակավորում ունեցող դասախոսներով, ինչպես նաև Հայաստանի տնտեսական կյանքում մեծ ավանդ ունեցող, պետական մարմիններից և առևտրային կազմակերպություններից հրավիրված մասնագետներով, ովքեր իրենց խորը մասնագիտական և պրակտիկ գիտելիքներով էլ ավելի արժեքավոր են դարձնում ուսումնական գործընթացը: Ուսումնական գործընթացը լրացվում է ժանականակից տեխնիկայով` դասավանդման գործընթացում կիրառվում են նոր տեխնոլոգիաներ, որոնք նպաստում են դասավանդվող նյութի պատկերավոր ընկալմանը: Կազմակերպվում են նաև «Վարպետության դասեր» և արտահամալսարանական գործնական պարապունքներ:


© Copyright 2010. All Rights Reserved WEB master Armen Shahinyan