TEMPUS

Education and Culture

Առաջնաէջ    Հետադարձ կապ    Անգլերեն   

Մասնակից երկրներ

Ծրագրի մասին

ՈՒսումնասիրելով և վերլուծելով ՀՀ անշարժ գույքի շուկան և շուկայի զարգացման տեմպերը` ԵրՃՇՊՀ ղեկավարությունը պարզորոշ կերպով պատկերացրեց նոր մագիստրոսական ծրագրի ներդրման հրատապությունն ու անհրաժեշտությունը ՀՀ անշարժ գույքի ոլորտում մասնագետների պատրաստման համար: Մասնավորապես, այն անշարժ գույքի շուկայի մասնակիցների մասնագիտական ունակությունների մակարդակի բարձրացման, որոշումների կայացման որակի բարձրացման միջոցով կաջակցի ՀՀ-ում շուկայական տնտեսության կայացմանը: Որոշելով ծրագրի ռազմավարական նպատակները` կոնսորցիումի անդամները որոշեցին ձեռնարկել ուսումնական պլանի մշակման երկամյա ծրագիր: Ծրագրի նպատակն է մշակել ՙԱնշարժ գույքի էկոնոմիկայի և կառավարման՚ նոր մագիստրոսական ծրագիր:

ավելին>>
Երևան
Լոնդոն
Ստոկհոլմ